Oscar

FAKTA
Ålder: 22
Bodstadsort: Arvika
Sjukdom: Under utredning

Vad gillar du att göra på fritiden:
Jag älskar att resa och se världen, shoppa och inredning.

Har du psoriasis/psoriasis artrit:
Nej det har jag inte.

Varför engagerar du dig i Ung med Psoriasis:
För att kunna påverka saker och göra en skillnad för medlemmarna.

-->