Bemötandeguiden

Bra möten ger ökad delaktighet, bättre omhändertagande och ökad livskvalitet för dina patienter. För att uppnå en öppen dialog på mötet med patienterna är det viktigt att stämningen är positiv och trygg. Ett tänkvärt talesätt är att ”bemöta andra som jag själv vill bli bemött”.

Denna bemötandeguide ger vägledning för dig som möter patienter med psoriasis och psoriasisartrit.
Här ger vi som lever med psoriasis tips på vad du bör tänka på 
för att uppnå ett optimalt bemötande.

Klicka här för att läsa guiden.