Vi vill skaffa barn! – Vad bör vi tänka på?

LADDA NER BROCHYREN SOM PDF

Kommer mitt barn få psoriasis?

Låt inte rädslan ta över!

Att bli förälder är ett stort steg och ansvar. Har någon eller båda av de blivande föräldrarna en kronisk, ärftlig sjukdom, typ Psoriasis, så blir beslutet kanske ännu svårare. Därför är det viktigt att man ventilerar alla frågeställningar både med sin partner, föräldrar och inte minst med sin läkare. Det finns en del faktorer som du med psoriasis bör ta hänsyn till när det gäller en pågående/planerad graviditet. Framför allt din egen behandling.

Berätta om din psoriasis

Graviditet är en stor omställning för kroppen och den kan påverka psoriasis. Många upplever att psoriasisen blir bättre under graviditeten, men det finns även fall där det motsatta sker, särskilt om en slutat med en framgångsrik behandling. Se till att ha regelbunden kontakt med din läkare. Passa även på att berätta för din barnmorska att du har psoriasis i början av din kontakt med mödravården.

Kan jag behandlas under graviditeten?

Planera ihop med din läkare

Tänk framåt när ni planerar en graviditet, eller om du redan är gravid. Gå igenom de olika behandlingsformerna och vilken påverkan de kan ha på dig och på fostret:

 • Utvärtes Behandling
  Mjukgörande med kalcipotriol och kortison är överlag riskfritt att använda när man försöker att bli med barn samt under hela graviditeten.
 • Ljusbehandling
  UVB och klimatvård går bra att behandla sig med innan och under graviditet.
 • Systembehandling
  När det gäller systembehandling (tabletter & sprutor) finns det stora skillnader mellan preparaten. En del fungerar bra, vissa har man ingen eller dålig kunskap om och andra är direkt skadliga för fostret. Diskutera detta med din läkare då vissa systembehandlingar måste sättas ut en viss tid innan graviditetsförsök.

Blir jag sämre under graviditeten?

En hälsosam livsstil hjälper

Studier som finns på psoriasis och graviditet har visat olika resultat. En svår psoriasis eller samjuklighetssjukdomar (sjukdomar som är vanligare hos patienter med psoriasis) som t.ex. fetma, depression och diabetes kan leda till risker för mamman som graviditetsdiabetes, högt blodtryck och pre-eklampsi. För fostret kan detta innebära för tidigt födsel och lägre födelsevikt 2. En välbehandlad psoriasis samt en hälsosam livsstil är faktorer som kan möjligen bidra till låg risk för graviditetskomplikationer.

Utebliven graviditet

Det finns en möjlighet att psoriasis kan ha en negativ inverkan på både manlig ¹ och kvinnlig ³ fertilitet. Av försiktighetsprincip väljer man att inte behandla fäder med viss systembehandling inför en planerad graviditet 4 5 6. Enstaka studier har visat att män med obehandlad psoriasis kan ha sämre spermiekvalitet 2 6. Skulle så vara fallet finns det hjälp att få för att befruktningen skall bli av.

Kan jag amma?

Efter födseln

Det är väldigt vanligt att psoriasisen blir sämre hos modern efter förlossning. Anledningen är idag oklar men det spekuleras i om det är hormonella förändringar som bidrar till försämringen. Annan möjlig påverkan som bidrar till sämre psoriasis hos föräldern kan vara störd sömn/dygnsrytm eller stress. Försök att tillsammans med din läkare planera behandling vid eventuell försämring efter förlossning.

Har du stått på biologisk behandling sent under graviditeten kan läkemedlet ha passerat över till fostret via navelsträngen och finnas kvar i barnet under de första levnadsmånaderna. I dessa fall ska en undvika att vaccinera barnet med levande vaccin så länge läkemedlet kan finnas kvar i barnet. I alla andra fall är vaccination helt oproblematiskt.

Kan jag behandla mig när jag ammar?

Det finns behandlingar som går över i bröstmjölk och därav kan ha betydelse för barnet. Om du inte ammar, finns i regel inga hinder att påbörja en behandling.

Du är inte ensam!

Tips!

 • Se till att försäkra både dig och barnet så fort du får reda på att du är gravid samt se till att försäkringen fortsätter att gälla för ditt barn
  efter födsel. Om ditt barn drabbas av psoriasis kan du då ansöka om ersättning.
 • Amningsnapp kan fungera som ett bra skydd vid psoriasis på bröstvårtorna.
 • God framförhållning! Som vi alla vet kan det ta tid att få läkarbesök så vänta inte för länge.
 • Du är inte ensam!
  Vi på Ung med psoriasis finns här för dig. Kontakta oss om du vill prata!

 

 


Referenser

1 Broms G, Haerskjold A, Granath F, Kieler H, Pedersen L, Berglind IA. Effect of Maternal Psoriasis on Pregnancy and Birth Outcomes: A Population-based Cohort Study from Denmark and Sweden. Acta Derm Venereol. 2018;98(8):728-34.
2 Caldarola G, Milardi D, Grande G, Quercia A, Baroni S, Morelli R, et al. Untreated Psoriasis Impairs Male Fertility: A Case-Control Study. Dermatology. 2017;233(2-3):170-4.
3 Aydogan Mathyk B, Aslan Cetin B, Bilici S, Fasse J, Avci P. Evaluation of ovarian reserve in women with psoriasis. Gynecol Endocrinol. 2019;35(7):608-11.
4 Millsop JW, Heller MM, Eliason MJ, Murase JE. Dermatological medication effects on male fertility. Dermatol Ther. 2013;26(4):337-46.
5 Rademaker M, Agnew K, Andrews M, Armour K, Baker C, Foley P, et al. Psoriasis in those planning a family, pregnant or breast-feeding. The Australasian Psoriasis Collaboration. Australas J Dermatol. 2018;59(2):86-100
6 Heppt F, Colsman A, Maronna A, Uslu U, Heppt MV, Kiesewetter F, et al. Influence of TNF-alpha inhibitors and fumaric acid esters on male fertility in psoriasis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(11):1860-6.