Lisa

FAKTA
Ålder: 18
Bodstadsort: Stockholm
Sjukdom: Guttat psoriasis

Vad gör du?
Jag läser just nu sista året på den naturvetenskapliga gymnasielinjen.
Vad gillar du att göra på fritiden?
På min fritid gillar jag att umgås med mina vänner, träna och att vara med min familj.
Har du psoriasis?
Ja, jag har guttat psoriasis sedan 2009.
Hur har din sjukdom påverkat ditt liv?
Psoriasisen har påverkat mitt liv både positivt och negativt, under det värsta året (2014) mådde jag otroligt dåligt, mycket på grund av min psoriasis. Den har orsakat mig mycket ångest och nedstämdhet. Men med tiden har jag försökt fokusera på det positiva, som alla fina människor jag lärt känna genom min psoriasis.
Hur påverkas din vardag?
Sedan jag fick ett stort psoriasisutbrott i början av 2014, har jag varje dag behövt arbeta med min självkänsla som har varit nästintill obefintlig. På grund av det har jag undvikit en del sociala sammanhang och ständigt haft på mig täckande kläder, i stället för sådant jag velat ha på mig. Det har påverkat min skolgång på så sätt att jag varit mycket stressad kring psoriasisen och jag dessutom tror att den spelat en roll i att jag nästintill alltid känner mig trött. Till en början begränsade det min vardag till en stor del, men nu för tiden gör jag mitt bästa för att kontrollera min psoriasis och inte den låta kontrollera mig. Vissa dagar är det dock svårare än andra, vilket kan leda till att jag exempelvis tar på mig täckande kläder eller håller mig för mig själv.
Upplever du att du fått stöd från vården?
Första gången vände jag mig till allmänvården, till en vårdcentral där jag fick en stark kortisonkräm utskrivet av en läkare som inte verkade ha någon vidare koll på psoriasis, och krämen funkade inte så bra. När jag sedan vände mig till en psoriasismottagning har jag blivit otroligt bra bemött av stöttande undersköterskor och läkare.
Ord som beskriver känslan av att leva med psoriasis?
Oförutsägbart och invecklat.
Vilken är den största utmaningen med att leva med psoriasis?
Att acceptera sjukdomen, att acceptera att det är något jag kommer ha till och från i hela mitt liv. Jag vill förmedla hur det är att leva med psoriasis så att omgivningen får en bild, rätt bild, om hur jobbigt det kan bli i vardagen med sjukdomen.

 

 

-->