Vi är en ideell ungdomsorganisation som jobbar för att barn och unga med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Vi sprider kunskap om psoriasis och hur den påverkar vår vardag. Vi jobbar för att alla som lever med sjukdomen ska få det stöd och den vård de behöver för att kunna leva ett bra liv. Men framför allt vill vi att du som har psoriasis inte ska behöva känna dig ensam och annorlunda, vi är många och tillsammans är vi starka.

Vi vill att alla barn och unga med psoriasis ska tas på allvar och få ett bra omhändertagande som tar hänsyn till både fysisk och psykisk hälsa och utgår från varje persons behov. Därför har vi tagit fram ett program, my P-plan, med fem prioriterade punkter som vi tycker att alla ska ha tillgång till.
Läs mer

tarlan-portrait-web
TARLAN – VÅR KLIPPA PÅ KANSLIET

Tarlan Oskooei
tel: 072-333 60 56
ombudsman@psoung.se

Vill du bli medlem hos oss?

Du som är mellan 6-35 år är varmt välkommen till vår gemenskap!
Obs, det kostar ingenting!

BLI MEDLEM

VÅR STYRELSE

Liza Nyström, Ordförande

Eleonora Rosell, Vice ordförande 

William Bäckman, Ledamot

Filippa Söderström, Ledamot

Anton Prang, Ledamot

Frida Norberg, Ledamot

Patrik Jonsson, Ledamot

Josefin Karlström, Ersättare

Josefin Bradaric, Ersättare