Ta oss på allvar!

#MyPplan – ett 5 stegsprogram till en optimal vård

Ung med psoriasis arbetar för att alla barn och unga med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv och ha tillgång till ett optimalt omhändertagande, vilket kan uppnås om vården utgår från de 5 prioriterade punkterna  som finns i vårt Psoriasisprogram, myPplan.

Ett bra omhändertagande av barn och unga med psoriasis och psoriasisartrit utgår alltid från individens behov och tar hänsyn till både fysisk och psykisk hälsa. Barn och unga bör ha god tillgång till och vara delaktighet i sin egen vård. Alla bör ha en fast vårdkontakt, ett vårdteam som anpassas efter behov och en plan för behandling och uppföljning.
Vi vill helt enkelt bli tagna på allvar!


Barn och unga med psoriasis ska bemötas med empati och respekt och ha inflytande över sin egen vård. Omhändertagande bör utgå från individens behov och hänsyn tas till både fysisk och psykisk hälsa. För ett optimalt bemötande kan Ung med psoriasis bemötandeguide användas.


Alla barn och unga ska ha en fast vårdkontakt och en skräddarsydd vårdplan som utgår från individuella behov och innefattar behandlingsmål och uppföljning.


Alla barn och unga ska behandlas av en specialist och ha tillgång till ett multidisciplinärt team som ger dem optimal vård med samordnade insatser som tar hänsyn till både fysisk och psykisk hälsa.


Alla barn och unga ska få tillgång till alla tillgängliga behandlingsalternativ och det stöd de behöver för att få en fungerande vardag med hög livskvalitet. Behandling ska alltid utgå från individens behov och inte från ekonomi.


Klimatvård för barn och unga ska erbjudas i samtliga landsting. Vårdresan bör erbjudas i grupp tillsammans andra barn och unga upp till 30 år och en behandlingsplan anpassad utifrån fysisk och psykisk läkning ska finnas.