Möt våra ambassadörer

#myPStory – gör din röst hörd

Vi är många unga som påverkas både fysiskt och psykiskt av vår sjukdom. Ju fler vi är som delar med oss av hur det är att leva med psoriasis och psoriasisartrit ju mer lär vi vår omgivning. Med #myPStory vill vi visa att vi är många och att ingen ska behöver känna sig ensam och annorlunda. Vår sjukdom går inte att bota men vår förhoppning är att vi genom att öka kunskapen om psoriasis skapar bättre förutsättningar för att alla ska få den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv.

Våra ambassadörer delar med sig av sina berättelser under #myPStory för att öka kunskapen och stödja andra unga med psoriasis. Läs mer och dela gärna din story på www.mypstory.se